Phiên bản phần mềm mới giúp D-Lux 5 cải thiện hiệu suất hoạt động, khả năng lấy nét cũng như thêm một số tùy chọn dễ dàng cho việc sử dụng máy.
Bản cập nhập firmware v2.0 mới dành cho mẫu D-Lux 5 có khá nhiều nâng cấp đáng kể như cải thiện khả năng lấy nét tự động, thêm một số tùy chọn vào các menu cài đặt trong hệ thống. Phần mềm mới chủ yếu là cải thiện hiệu suất và không phải sữa lỗi nào trên mẫu compact này.

Các nâng cấp trên phiên bản phần mềm mới dành cho D-Lux 5 bao gồm:

Tăng tốc độ lấy nét tự động

Tăng giới han trên của tốc độ màn trập ở chế độ Phơi sáng bằng tay (Tối đa là 250 giây)

Các mức ISO cao là 1.600 và 3.200 được đưa thêm vào menu ghi hình [REC]

Khi cài đặt chế độ bằng tay [MF], người dùng có thể điều chỉnh lấy nét với việc vận hành máy đơn giản hơn.

Cải thiện khả năng cân bằng trắng tự động.

Kích thước khoảng lấy nét tự động được lưu vào ảnh chụp

Chế độ [ACTIVE] được thêm vào Menu của [MOTION PICTURE] trong chế độ quay phim

Hiệu ứng [MINIATURE] (thu nhỏ) được thêm vào chế độ My Colour

Cải thiện chức năng khoá AF/AE với thao tác nhấn nửa chừng vào phím chụp

Có thêm các lựa chọn cài đặt cho [MONITOR] / [VIEWFINDER] cho phép sử dụng màn hình hoặc kính ngắm.

Tin tức & sự kiện liên quan